Op al het beeldmateriaal van Photostique en de gelinkte sites zoals de Photostique webshop van OYPO, instagram, flickr, facebook enz. berust auteursrecht. Het gebruik van beelden is uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming.
Dit kan per email aangevraagd worden. Het overnemen van beeldmateriaal zonder toestemming of licentie is niet toegestaan.

Het bewerken van beeldmateriaal (filter/uitsnede of op een andere manier wijzigingen aanbrengen aan beeldmateriaal) of het verwijderen van het Photostique beeldmerk is uitsluitend toegestaan indien schriftelijk overeengekomen. Bij gebruik van beeldmateriaal, na toestemming, is het vermelden van Photostique als maker van het beeld volgens het auteursrecht verplicht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Geen schriftelijk bewijs is geen toestemming.

Opdrachtgevers ontvangen een schriftelijke gebruikslicentie voor gebruik van beeldmateriaal voor eigen organisatie. Het beschikbaar stellen van beeldmateriaal aan derden is alleen toegestaan na schriftelijk overleg.

Heeft u een foto gezien die u graag wilt gebruiken, neem even contact op.

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Privacy | AVG

Om te voldoen aan de privacywetgeving gebruiken we de door u opgegeven persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. De persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Photostique is aangesloten bij Dupho, de beroepsorganisatie voor professionele fotografen en beeldmakers. Wij hanteren de Algemene voorwaarden zoals door Dupho voorgesteld.